Klub küldetés


Az Eger Labdarúgó Sport Kft. eltökélt célja, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség égisze alatt, a hazai labdarúgás vérkeringésében méltóképp képviselje Eger várost, a régiót, a megyét, partnereit és támogatóit.

Klubunk a legmagasabb szintű képzési metodika alapján, önálló deklarált szakmai terv alapján biztosítja sportolói részére, hogy a megfelelő fejlesztésben, támogatásban, lehetőségek biztosításában részesíti. A képzés során nemcsak sportág specifikus, hanem általános mozgáskultúra fejlesztésben lesz része a játékosainknak. Az Eger Labdarúgó Sport Kft. tevékenységével kíván hozzájárulni a régiós és a magyar egyetemes labdarúgás fejlődéséhez!
Ezen küldetést a klubunk dolgozói, játékosai, támogatói közösen, a minőségi elköteleződés jegyében magyar és nemzetközi partnereivel együttműködve teljesíti!
Klubunk a hatékonyságra, rugalmasságra, válaszadó képesség növelésére továbbá az infrastrukturális és humán erőforrás dinamikus fejlődésére a menedzsment ésszerűsítésére törekedve, kíván a régió meghatározó központjává válni, szoros kapcsolatban a partner klubokkal, az oktatási intézményekkel!
Folyamatosan figyelemmel követjük a hazai és európai trendeket, változásokat, amelyek értékelésével, feldolgozásával hatékonyábba, precízebbé tesszük saját munkafolyamatunkat, pontosítjuk képzésünket!
Edzőink az élethosszig tartó tanulás mentén elkötelezettek, ezért a szakmai fejlődés biztosított.
Klubunk sportklubként működik, azonban fontosnak tartjuk, hogy nem tömegklub, hiszen a város érdekét az képviseli, ha a legjobbak kapnak szerepet színeinkben. Azért, hogy minden nálunk sportolni kívánó gyermek érezze a közösséghez tartozást, szerteágazó partneri klubhálózatot és szinte a teljes régióra kiterjedő intézményi partneri hálózatot tartunk fent, akadémiai kimenetelt biztosítva legtehetségesebb játékosaink részére.
Az egriek büszke, harcos emberek, akik mindig szembenéztek a nehézséggel és legyőzték őket, klubunk hasonló identitás mellett működik, hiszen az állandó sikerek lebegnek a szemünk előtt. A klub célja, hogy felnőtt csapata minél magasabb osztályban szerepeljen, míg utánpótlása az országban is elismert maradhasson.
Célkitűzésünk egyértelműen az, hogy a dinamikus fejlődés mentén Magyarország, a magyar labdarúgás fejlődését szolgáljuk!
Küldetésünk, jövőképünk és stratégia elképzeléseink fundamentumát a klub szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata, etikai kódexe, magatartási elvárásai, házirendje és egyértelmű döntési, cselekvési mechanizmusa, gépezete biztosítja. Filozófiánk determinált, amely biztosítja az kompakt fejlődést.
Az intézményi, partner klub kapcsolatok mellett a nálunk sportoló szülőket is szeretnénk megszólaltani, ezért Szülői Munkaközösség működik, a korosztályok képviselőivel. A döntések megértésében, az együttműködés fejlesztésében, a közös gondolkodásban elengedhetetlen szerepe van, annak hogy minden szülő, minden játékos, minden klub alkalmazott tudja, hogy mikor kihez fordulhat.
A klub fontos feladatának tekinti az értékteremtést, fejlesztés, profizmust, ezért a korosztályos képzés mellett egyéni és talent programot is működtet.
Edzőink hosszú távra terveznek, ezáltal az operatív és stratégiai célokat megismerik, azok végrehajtásában közreműködnek.
Játékosaink az óvodai szinttől, egészen a felnőtt korosztályig képzést kapnak, így biztosítva, hogy hosszú távban gondolkodjanak, ezzel is erősítve az összetartozást, lokálpatriotizmust.
HAJRÁ EGER

Eger, 2018.10.01.