Közlemény

 


Tisztelt Szurkolók, Sportbarátok!

Engedjék meg, hogy tekintettel a klubunk körül zajló jelenlegi történésekre, az alábbiakban tájékoztassam Önöket részletesen az Eger Labdarúgó Sport Kft., azaz az egri labdarúgás elmúlt években történt fejlődéséről, és a jelenlegi helyzetéről.

Egyúttal tisztelettel megkérem Eger Megyei Jogú Város jelenlegi polgármesterét, Mirkóczki Ádámot, hogy a labdarúgást ne politikai célokra használja, és ne veszélyeztesse több száz egri gyermek sportolási lehetőségét személyes ambíciói, vagy amiatt, mert szerinte konfliktus alakult ki köztem és közte, illetve pártfogoltja, az Eger SE korábbi operatív igazgatója között.

Az Eger Labdarúgó Sport Kft. a múltban is ez egri labdarúgás építésén dolgozott, és valósított meg az akadémia épület építésén felül több száz millió forint értékben az egri labdarúgás helyzetét javító beruházásokat (füves és műfüves pályaépítés, pályavilágítás kiépítés, stb.) az északi sporttelepen, és a jövőben is arra fog törekedni, hogy minden területen fejlessze az egri gyermekek sportolási lehetőségeit.

 

Sportbaráti üdvözlettel:

Juhász Gábor

ügyvezető

Eger Labdarúgó Sport Kft.

 

Kezdetek

Az egri és a diósgyőri labdarúgás közötti szakmai együttműködés 2014-ben kezdődött, amikor Harmati Péter megkereste a DVTK többségi tulajdonosát és segítséget kért a kilátástalan helyzetben lévő egri labdarúgás életben tartásához és fejlesztéséhez.

Az elsődleges cél már akkor is az utánpótlás képzés és nevelés elősegítése volt. A DVTK tulajdonosi köre az első években anyagi, szakmai vezetése pedig sportszakmai segítséget nyújtott az egri labdarúgásnak, konkrétan az Egri Sportcentrum SE-nek. A kezdeti együttműködést mindkét fél kölcsönösen előnyösnek találta, így 2016-ban létrejött az Eger Labdarúgó Sport Kft.

Infrastruktúra

Az együttműködés legfontosabb lépése egy, a XXI. századi követelményeknek megfelelő edzőkomplexum megépítése volt, melynek helyszínéül az egri Felsővárosi Sporttelep szolgált. Az új épület állami forrásból, az Eger Labdarúgó Sport Kft. részére továbbadott támogatásból épült fel, és 2020-ban vehették birtokba az egri sportolók.

Eger városa, illetve az egri városi sportiskola még 2017-ben írásban vállalta, hogy a beruházás használatba vételét követően 15 évig biztosítja az önkormányzati tulajdonú ingatlanon létesített sportlétesítmények fenntartását és üzemeltetését.

Eközben a területen számos további pálya került felújításra, melynek fedezetét elsősorban az Eger Labdarugó Sport Kft. által pályázott tao-források és az ehhez szükséges önerő jelentették – az önkormányzat, mint tulajdonos ezekben az esetekben is hozzájárulását adta a fejlesztésekhez, egyben vállalta a sportcélú fenntartás biztosítását is, viszont anyagilag nem támogatta a megvalósítást.

Stadion

A Kft. az edzőközponton felül az egri Szentmarjay Tibor városi stadion rekonstrukciójára is állami forrást kapott.

Az előkészítő munka eredményeként elkészültek a végleges tervek egy új, modern, a városképbe tökéletesen illő, a helyi körülményeket és igényeket figyelembe véve megfelelő kapacitású, mintegy 3.200 fős stadionnak.

A kész terveket azonban, melyeket korábban mindenki ismert és elfogadott, az utolsó pillanatban mégsem hagyta jóvájóvá a helyi városvezetés, így a teljes tervezési folyamatot újra kellett indítani. Az új egri igények miatt több önkormányzati telket kell összevonni, és az újonnan létrejövő telken kell újra lefolytatni a teljes eljárást, mely jelentős csúszást okoz. A további munkához szükséges telekösszevonásra a közelmúltban került csak sor.

MLSZ Tehetségközpont

2021 februárjában az egri labdarúgás megkapta a tehetségközponti státuszt.

Az utóbbi évek egyik legnagyobb kérdése az volt a magyar labdarúgásban, hogy a kiemelt akadémiai státuszt megkapó 10 akadémia közvetlen hátországát jelentő tehetségközponti státuszt mely klubok fogják kiérdemelni – megyénkként egy-egy ilyen státusz volt, aki ezt a címet megkapja, az adott megye központi műhelyévé lép elő.

Az MLSZ és a belga Double Pass által készített audit során szintén kézzel fogható segítség érkezett Egerbe Diósgyőrből, elsősorban a tudástranszferen keresztül. Az audit rendkívül előnyösen értékelte a DVTK-val már létező regionális együttműködést.

Harmati Péter

Az egri labdarúgás sportszakmai fejlesztéséért 2014-től először ügyvezetőként, később operatív igazgatóként Harmati Péter volt felelős, aki lényegében szabad kezet kapott ezen a területen. A DVTK által nyújtott szakmai és a tulajdonosok által a sportszakmai rendszer fejlesztésére biztosított anyagi támogatás hasznosítása, a források felhasználása, valamint a tao rendszer szerinti pályázatok elkészítése és megvalósítása is Harmati Péter feladata volt.

Az első csapatnál zajló szakmai munkát is ő felügyelte, ő választotta a vezetőedzőket, az edzőket, ő igazolta a játékosokat, ő tűzte ki a célokat, ő felelt az eredményekért.

2021 elején változás történt az Eger Labdarúgó Sport Kft. tulajdonosi szerkezetében, ennek részeként Egerbe is új ügyvezető került személyemben.

Harmati Péter januárban jelezte felmondási szándékát, szóban és írásban egyaránt, végül azonban a maradás mellett döntött.

2021 nyarán az átigazolások terén Harmati Péter szintén önállóan dolgozott, az egyetlen feltétel az volt, hogy az első csapat működtetése az adott költségvetésbe férjen bele, ne kelljen a télen játékosokat elküldeni.

Vitelki Zoltán vezetőedzővel nem hosszabbított, helyette Labancz Róbertet, a kieső Gyöngyös vezetőedzőjét hozta a kispadra.

Harmati Péter azt nyilatkozta, hogy egyértelmű cél és elvárás a dobogó a csapattól.

2021. szeptember elsején Harmati Péter a számára felajánlott operatív igazgatói posztot nem fogadta el, azzal az indoklással, hogy így nem lehet a szakmai igazgató felettese, és így szakmai kérdésekben nem hozhat egyszemélyi döntéseket.

2021. szeptemberében – a tehetségközponti státusszal járó kötelezettségnek megfelelően – főállású szakmai igazgató került a klubhoz (a korábbi szakmai igazgató mellékállásban dolgozott), 8 edző immáron szintén főállásban dolgozik, továbbá szintén új, főállású, az utánpótlás koordinációjával foglalkozó, ún. Grassroots koordinátor is csatlakozott a klubhoz.

 

Támadás Mirkóczki Ádám részéről

2021 elején az egri városvezető részéről heves támadás érte az Eger Labdarúgós Sport Kft-t, a DVTK felsővezetését, valamint korábbi többségi tulajdonosát is a klubok között fennálló együttműködés miatt. A támadások ellenére a helyzetet sikerült tárgyalások útján rendezni, ezt követően 2021 folyamán az egri városvezetéssel sajnos csak rövid ideig tartó konstruktív viszony alakult ki.

Eger polgármestere személyesen tett ígéretet egy nagymértékű önkormányzati támogatás biztosítására, melyet 2021. augusztus 12-én írásban is megerősített az önkormányzat, mely szerint az Eger Labdarúgó Sport Kft. 53 millió Ft támogatásban részerül.

Harmati Péter szeptember elseji felmondása után azonban újra rengeteg támadás érte az egri futballt, elsősorban a DVTK szerepe miatt.

Az Egri Városi Sportiskola, miután a szintén egri gyerekek részére sportolási lehetőséget biztosító Megmozgatlak SE-t kitiltotta a sporttelepről, egy mondvacsinált, és mint később kiderült, valótlan indokkal megvonta az Eger Labdarúgó Sport Kft. felnőtt csapatainak edzési lehetőségét. Ezzel párhuzamosan Mirkóczki Ádám 2021. szeptember 22-én írásban is tájékoztatta a klubot, hogy az önkormányzati támogatást egy személyes döntése alapján visszavonta, azt teljes egészében az Eger Labdarúgó Sport Kft. kisebbségi tulajdonosának, a Harmati Péter által elnökölt, jelenleg lényegében funkció és gyerekek nélküli Egri Sportcentrumnak adja.

Egyben arról is tájékoztatást adott, hogy a 15 évre vállalt kötelezettségét megszegve a továbbiakban nem vállalja az Eger Felsővárosi Sporttelepen található ingatlanok fenntartását és üzemeltetését.

2021. október 7-én az Egri Városi Sportiskola felmondta az érvényes bérleti szerződést, azzal az indokkal, hogy 2021. júliusában a Megmozgatlak SE vélhetően az Eger Labdarúgó Sport Kft. engedélyével használta a Felsővárosi Sporttelepet.

Ezzel a lépéssel több száz egri gyermek sportolása került veszélybe, egyben az önkormányzat, valamint a sportiskola is több, szerződéses kötelezettségét sértette meg.

 

Az Eger Labdarúgó Sport Kft., azaz az egri labdarúgás fejlődése számokban:

 

Vélemény, hozzászólás?