Szurkolói tájékoztató – Kötelező a maszkviselés a sportrendezvényeken!


Ezúton szeretnénk tájékoztatni szurkolóinkat, hogy a A Kormány 464/2020. (X. 22.) Korm. rendelete értelemében a mai naptól (2020. október 23.) a sportrendezvényeken mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

E rendelkezés alól kivételt képeznek a hatodik életévét be nem töltött kiskorú személyek, illetve a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői. 

A rendelet értelmében aki sportrendezvényen nem visel maszkot azt a szervező köteles kizárni a sporteseményről!

Kérjük minden szurkolónkat, hogy ezek ismeretében látogassa a mérkőzéseinket, ezzel járuljunk hozzá a saját és szurkolótársaink egészségének védelméhez!


A Magyar Közlöny 2020/229. számában megjelent rendelet:

A Kormány 464/2020. (X. 22.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:
[A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles]
„j) a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői kivételével a sportrendezvény résztvevője
a sportrendezvény helyszínén,
k) a gyülekezési jogról szóló törvény szerinti szabadtéren megtartott gyűlésen részt vevők, ide nem értve a gyűlés
felszólalóját a felszólalás időtartamára,”
[orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt:
maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.]

2. § Az R. 2. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Azt a személyt, aki a maszkot
a) az 1. § (1) bekezdés j) pontja esetében a sportrendezvény szervezője felszólítására sem viseli az 1. §
(1) bekezdésében meghatározott módon, a sportrendezvény szervezője köteles a látogatásból kizárni, és
gondoskodni arról, hogy e személy a sportrendezvény helyszínét elhagyja;
b) az 1. § (1) bekezdés k) pontja esetében a gyűlés szervezője felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében
meghatározott módon, a gyűlés szervezője köteles a gyűlés helyszínének elhagyására felhívni.
(4b) Az 1. § (1) bekezdés j) pontja szerinti sportrendezvény szervezője, valamint az 1. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
gyűlés szervezője köteles gondoskodni a (4a) bekezdésben meghatározott szabályok betartásáról.”

3. § Az R. 2. § (4) bekezdésében a „b)–i) pontja” szövegrész helyébe a „b)–k) pontja” szöveg lép.

4. § Az R. 9. §-ában a „2. § (3) és (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „2. § (3)–(4b) bekezdése” szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök 

Vélemény, hozzászólás?