Szurkolói tájékoztató: Csak minden harmadik székre lehet ülni a mérkőzéseken


SZURKOLÓI TÁJÉKOZTATÓ

Kedves szurkolók, a Kormány 464/2020. (X. 22.) és a 479/2020. (XI. 3.) Kormány rendelete értelmében kérjük az alábbi szabályok betartását a sportrendezvényen:

  • mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot, olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje, ezen rendelkezés alól kivételt képeznek a hatodik életévét be nem töltött kiskorú személyek
  • sportrendezvény nézőterén a nézők – a páholyok kivételével –  csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni
  • a nézők a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el, azzal, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint 1,5 méteres távolságot kell biztosítani.
  • a sportrendezvény során a nézők – a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül – 1,5 méteres távolságot kötelesek egymástól megtartani, különösen a szünetben, büfénél és a létesítmény egyéb területén
  • A SZENTMARJAY TIBOR VÁROSI STADION NÉZŐTERÉN KÉRJÜK, CSAK AZOKAT AZ ÜLŐHELYEKET FOGLALJÁK EL, AMELYEK HÁTTÁMLÁJÁN NINCS PIROS, VAGY KÉK JELÖLÉS!

  • A FELSŐVÁROSI SPORTTELEPEN AZOKAT AZ ÜLŐHELYEKET KÉRJÜK HASZNÁLNI, MELYEKNEK AZ ÜLŐFELÜLETE NINCS A HÁTTÁMLÁHOZ RÖGZÍTVE!

Kérjük minden szurkolónkat, hogy ezek ismeretében látogassa a mérkőzéseinket, ezzel járuljunk hozzá a saját és szurkolótársaink egészségének védelméhez, hogy továbbiakban is együtt szurkolhassunk az EGER SE-nek!


 SPORTRENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A Kormány 464/2020. (X. 22.) Korm. rendelete értelemében  (2020. október 23-tól) a sportrendezvényeken mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

E rendelkezés alól kivételt képeznek a hatodik életévét be nem töltött kiskorú személyek, illetve a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői. 

A rendelet értelmében, aki sportrendezvényen nem visel maszkot azt a szervező köteles kizárni a sporteseményről!

ÚJ INTÉZKEDÉSEK!

2020. november 4-től rendkívüli jogrendet vezetett be a Kormány számos korlátozó – többek között sportrendezvényeket is érintő – intézkedésekkel. A Kormány 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelete alapján a sportrendezvényekre az alábbiak vonatkoznak:

(1) A 2. § (1) bekezdése szerinti rendezvény fogalma alá nem tartozó, az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény, függetlenül annak nyilvánosságától – különösen színház, tánc-, zeneművészet –, a mozielőadás, valamint a nem nemzetközi sportrendezvény (a továbbiakban együtt: kulturális vagy sportrendezvény) a (2) és (3) bekezdés szerint tartható meg.
(2) A kulturális vagy sportrendezvény nézőterén a nézők – a páholyok kivételével –
a) csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni és
b) a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el, azzal, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint 1,5 méteres távolságot kell biztosítani.
(3) A kulturális vagy sportrendezvény során a nézők – a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül – 1,5 méteres távolságot kötelesek egymástól megtartani, különösen
a) a páholyokban,
b) a kulturális vagy sportrendezvény szünetében,
c) a kulturális vagy sportrendezvény létesítményének területén, illetve
d) a kulturális vagy sportrendezvény helyszínén található vendéglátó üzletben.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti védelmi intézkedések betartásáról és az ahhoz szükséges feltételek biztosításáról a kulturális vagy sportrendezvény szervezője, illetve a kulturális vagy sportrendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni. Azt a személyt, aki a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja felszólítására sem tartja meg a (2) és (3) bekezdés szerinti védelmi intézkedéseket, a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

Ha a rendőrség az ellenőrzés során a fentiek szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, akkor az alábbi szankciókat alkalmazhatja:
a) figyelmeztetést alkalmaz,
b) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,
c) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt – a sportrendezvény helyszíne kivételével – legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja, vagy
d) a sportrendezvény helyszíne esetében elrendeli, hogy a helyszínen legalább egy, de legfeljebb tíz
sportrendezvényt nézők nélkül, zártkapus formában kell megtartani. 

Vélemény, hozzászólás?